Jag har en mycket bred teknisk kompetens inom ett antal olika områden. Här är några exempel.

Data, IT och kommunikation

Jag har sysslat med datorer i någon form sedan början av åttiotalet, ungefär samtidigt som de första PC-datorerna såg dagens ljus. Jag har därför erfarenhet från en stor mängd system, installationer, användarprogram mm, allt från tidiga DOS-versioner till de senaste versionerna av Windows och Linux.

Jag har arbetat med nätverk av olika sorter och en mängd olika protokoll och teknikplattformar. Jag har även ägnat mycket tid åt telekommunikation, både i dess traditionella form och via VoIP.

Installation, drift och underhåll av serversystem, företrädesvis inom Linux. Det gäller både fysiska och virtuella maskiner. Bortsett från rena servermjukvaror har jag en hel del erfarenhet av t ex olika CMS, CRM och databaser mm.

Design och implementering av webbsajter, bland annat den du just nu läser.

Utveckling, konstruktion och felsökning

Programutveckling i C för bland annat telekombranschen och olika varianter av middleware. Realtidsprogrammering och konstruktion av integrerade system baserade på ett flertal olika PIC-processorer.
Konstruktion av analog och digital elektronik. Integration av datorer, elektronik och mekanik, där olika system kan interagera, styras och regleras.
Felsökning, reparation och service inom telekom, data och elektroniska produkter rent generellt.

[button link=”/kontakt/” target=”_self” color=”blue” shape=”rounded” size=”large” align=”left”]Hör av dig redan idag![/button]

Leave a Reply