Det vi säkert kan veta om framtiden är att den kommer att bli annorlunda. Annorlunda jämfört med hur det har varit tidigare och annorlunda jämfört med hur det är just nu. Det finns en mängd faktorer som påverkar våra möjligheter i både en närliggande och mer fjärran framtid. Några övergripande faktorer är

  • Energitillgång
  • Livsmedelsförsörjning
  • Ekonomisk utveckling
  • Överbefolkning
  • Råvarutillgång
  • Klimatförändringar

Alla är de sammanlänkade på flera sätt och när någon parameter förändras får det följdverkningar som initialt kan vara svåra att överblicka. Alla kommer de att påverka möjligheten att driva någon form av verksamhet, påverka lönsamhet och tvinga de flesta rörelser att göra mer eller mindre genomgripande förändringar i sin organisation och inriktning. Vissa produkter kommer att bli för dyra att tillverka eller transportera. För vissa produkter kommer det inte längre att finnas någon marknad. Och vissa produkter och tjänster kommer att ha framtiden för sig.

Se till att den verksamhet du är en del av har koll på de stora framtida utmaningarna och hur de samverkar. Hör av dig för att boka in ett seminarium eller föreläsning, en kurs eller annat arrangemang i ämnet. I en nära framtid kan det vara försent.

[button link=”/kontakt/” target=”_self” color=”blue” shape=”rounded” size=”large” align=”left”]Hör av dig redan idag![/button]

Leave a Reply