Kompetens och rekrytering

Myten om bristen på kompetent personal att anställa hålls stadigt vid liv av företrädare för en rad branscher. Men mycket hade kunnat lösas om man öppnat ögonen och tagit tillvara på den kompetens som faktiskt finns tillgänglig.

Continue Reading Kompetens och rekrytering