Syncing with problems

It's not exactly a new problem, keeping files in sync between multiple computers. I have tested a few different sync softwares to find out if there is any free alternative that is usable.

Continue Reading Syncing with problems

Synkronisera med problem

Det är inte direkt ett nytt problem, det där med att hålla filer synkade mellan flera olika datorer. Jag har tittat närmre på några olika synkmjukvaror för att se om det finns något lämpligt gratisalternativ som går att använda.

Continue Reading Synkronisera med problem

Kompetens och rekrytering

Myten om bristen på kompetent personal att anställa hålls stadigt vid liv av företrädare för en rad branscher. Men mycket hade kunnat lösas om man öppnat ögonen och tagit tillvara på den kompetens som faktiskt finns tillgänglig.

Continue Reading Kompetens och rekrytering

Brandväggar för mobilt bredband

Idag går rätt mycket internettrafik via mobilt bredband och för den som har en fast arbetsplats eller flera datorer som delar på en anslutning finns det anledning att titta på någon sorts brandvägg som kan ansluta direkt till mobilnätet via ett 3G- eller 4G-modem. Här är en sammanställning över ett antal gratisalternativ.

Continue Reading Brandväggar för mobilt bredband