Synkronisera med problem

Det är inte direkt ett nytt problem, det där med att hålla filer synkade mellan flera olika datorer. Och även om det finns välbeprövade sätt som rsync och olika manuella replikerings- och backupliknande lösningar passar de ofta bara i en begränsad miljö, t ex mellan servrar. Den som har flera klientdatorer där dokument, bilder eller liknande måste synkroniseras löpande så att alltid de senaste versionerna finns tillgängliga överallt får hitta andra sätt.

Det är inte helt trivialt att få till en fungerande och pålitlig synkroniseringsfunktion. Det finns en mängd problem att ta hänsyn till. Hur ska man detektera att en fil förändrats, hur ska man agera om samma fil förändrats på två olika datorer, vilken version ska sparas, hur ska man hantera raderade filer osv. En svårighet i sammanhanget är att filsystemen i olika operativsystem inte fungerar på samma sätt och det kan därför vara nödvändigt att ta fram olika alternativ lösningar på samma problem.

Synkproblem

Olika alternativ

Det finns ett stort antal internetbaserade alternativ, ett av det mest kända är kanske DropBox, men det finns en del allvarliga nackdelar man måste ta i beaktande. Ett är naturligtvis det faktum att man inte kan veta var och hur filer sparas och hur säkra de är. Kanske någon obehörig kan få tillgång till information som borde varit hemlig? Ett annat är att synkningen kan kräva mycket bandbredd och ta lång tid om filerna är många. Dessutom krävs ju en fungerande uppkoppling för att komma åt synkfunktionen. Fördelar finns det naturligtvis med, man behöver inte ha någon egen server att synka emot och man behöver normalt inte tänka på att ha tillräckligt lagringsutrymme på servern (i alla fall om man betalar en viss summa för tjänsten). Lagringen kan fungera som en backup om något händer med den egna datorn, något som kan vara tryggt ibland. Dessutom kan man komma åt och synka filer oavsett var man befinner sig så länge man har en internetanslutning.

För den som har stora mängder filer att synka, som redan har andra fungerande backuplösningar, som inte vill lagra filer på någon obestämbar plats på internet och som redan har lämplig hårdvara, t ex en server med möjlighet att köra en virtuell synkserver, kan det finnas all anledning att överväga ett lokalt synkalternativ. Dessutom finns alltid möjlighet att åstadkomma internetaccess till en lokal synkserver om det skulle behövas. Några andra kriterier att ta i beaktande är om flera versioner av filer ska sparas eller bara den senaste, om flera olika operativsystem ska stödjas, om en opensourcelösning är tillräckligt eller om det finns lämpligare kommersiella alternativ, osv. Och framför allt, hur pålitlig en viss mjukvara är. I denna artikel tittar jag lite närmre på några olika gratisalternativ. Samtliga synkroniserar mappar mellan olika Windows-, Mac- och Linuxdatorer så att filerna i mapparna är användbara och tillgängliga överallt och så att förändringar i en mapp automatiskt synkroniseras till de övriga datorerna.

iFolder

iFolder har trots namnet inget med Apple att göra, det är Novell som tillhandahåller denna mjukvara. Den består av en servermjukvara och klienter för olika operativsystem. Tyvärr verkar all form av utveckling och underhåll av mjukvaran ha upphört sedan mer än två år tillbaka. Det innebär dels att inga fel rättas (det hade behövts eftersom det finns uppenbara brister och källkoden är direkt undermålig), men allvarligare är att klienterna inte fungerar med de senaste versionerna av ett flertal operativsystem. För den som kör en blandad miljö med Windows, Mac och Linux går det numera bara att synka mellan windowsdatorer om man inte väljer att använda inaktuella och i vissa fall osupportade OS-versioner. Serverdelen av iFolder är i princip bara körbar på en äldre variant av Novells ”egen” Linuxvariant openSUSE vilket även det är en inte obetydlig nackdel.

Sammanfattning iFolder: Ett tidigare användbart alternativ som inte längre fungerar.

Syncany

Syncany presenterades som den nya och fantastiska synkmjukvaran under våren 2011. Man kunde läsa om hur flexibel den var och hur enkel den var att använda. Den syntes på en mängd nyhetssajter, på Twitter mm. Den gick att ansluta till ett antal olika typer av existerande servrar och hade en massa säkerhetsfunktioner inbyggda. Ett helt fantastiskt alternativ, om det nu inte var för en liten hake i sammanhanget, Syncany fanns inte. Fortfarande mer än ett år efter pressreleaser och uppmärksamhet har inte ens en första testversion setts till. Senaste informationen från projektet är fyra månader gammal och informerar om att projektet inte är dött men man kan undra hur levande det faktiskt är. Det torde vara ytterst anmärkningsvärt om det alls kommer någon release av programmet under överskådlig framtid.

Sammanfattning Syncany: Glöm detta alternativ, mjukvaran existerar inte.

SparkleShare

SparkleShare är en klientmjukvara som synkar mot en git-server. Git är egentligen en server som används för utvecklingsarbete och för att hålla ordning på källkodsfiler mm. Detta innebär dock inte att man inte kan spara vilka filer som helst på en git-server. Fördelen är att man får versionshantering på köpet och att git finns att installera på i stort sett vilken server som helst. Man är alltså inte låst till en viss servermiljö även om det finns en del att tänka på säkerhetsmässigt om man ska ansluta till servern från någon form av publikt nät. Även om SparkleShare ännu inte nått fram till en 1.0 version finns det betaversioner som fungerar, men med vissa begränsningar. Det finns även ett antal kända buggar ännu så länge som gör att man kanske ska använda mjukvaran med en viss försiktighet även om jag vid mina tester inte kunnat hitta några problem. Tyvärr finns det en begränsning som kan ställa till det och det är att all synkning sker till mappar som ligger på en förutbestämd plats i filsystemet. Det gör att det blir problem om man t ex vill synka andra befintliga mappar. Detta går till viss del att komma runt genom att använda symboliska länkar men det fungerar endast som en nödlösning eftersom SparkleShare inte riktigt gillar sådana länkar och eftersom vissa mappar inte enkelt låter sig länkas hur som helst. Ett exempel på detta är användares dokumentmappar i Windows.

Sammanfattning SparkelShare: Det finns potential men mjukvaran är inte riktigt färdig ännu.

ownCloud

ownCloud har faktiskt möjlighet att antingen använda en egen server eller ett nätbaserat alternativ. Servermjukvaran går relativt enkelt att installera och även klientmjukvara är hyfsat enkel att få på plats. ownCloud använder WebDAV för filsynkning och har även CardDAV och CalDAV funktionalitet för synkning av kalenderdata och kontaktuppgifter. Med rätt klientmjukvara ska man alltså kunna få en riktigt hyfsad lösning för flera olika synkningsbehov mellan datorer och olika mobila enheter. Men, tyvärr är funktionen inte riktigt så pålitlig som man kan tro. Man får uppfattningen att mjukvaran är av releasekvalitet när det snarare handlar om halvtaskig prebeta. Det jag i första hand testat är filsynkningsdelen och den är faktiskt under all kritik. Ett uppenbart problem är att synkningen är väldigt långsam, ungefär fem gånger långsammare än andra testade alternativ. Men speciellt allvarligt är att klientmjukvaran inte kollar om en lokal och en serverlagrad fil har samma innehåll, tidsstämpling på samma fil kan ju faktiskt skilja mellan olika datorer utan att filerna i sig är olika. Ett annat allvarligt problem är att klientmjukvaran inte frågar vad den ska göra om den upptäcker vad den tror är en konflikt mellan lokal och serverlagrad fil, den bara skapar en ny fil med extra information i filnamnet. Helt plötsligt kan man ha ett antal extra filer som man själv får försöka bringa ordning i. Man kan även drabbas av rena snöbollseffekter där konfliktfiler förökar sig okontrollerat tills allt lagringsutrymme är slut. Under testet blev ett flertal filer korrupta, de innehöll helt plötsligt bara en text om databasfel, liksom att vissa filer försvann.

Sammanfattning ownCloud: Ett lovande initiativ som i dagsläget tyvärr har mycket stora brister.

Nej, inget av de testade alternativen klarar att göra det som efterfrågas. SparkleShare ligger närmast men når inte ända fram. De övriga är inte ens värda att ta i beaktande i dagsläget.

Leave a Reply